Fyziologie práce

Z Encyklopedie BOZP
Přejít na: navigace, hledání
  1. Odvětví fyziologie, které se zabývá studiem účinků práce na lidský organismus.
  2. Aplikované odvětví fyziologie člověka, jehož předmětem je studium fyziologických funkcí člověka ve vztahu k pracovní činnosti. Hlavní oblasti fyziologie práce se týkají pohybové aktivity, termoregulačních procesů, senzorických procesů, statické a dynamické práce, únavy a režimu práce a odpočinku.[1]
  3. Fyziologie práce se zabývá se vzájemným vztahem člověka, práce a pracovního prostředí. Aplikuje poznatky z obecné fyziologie. Jejím předmětem je studium fyziologických funkcí člověka ve vztahu k pracovní činnosti.

Hlavní oblasti fyziologie práce se týkají pohybové aktivity, termoregulačních procesů, senzorických procesů, statické a dynamické práce, únavy, režimu práce a odpočinku.[2]

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Fyziologie práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work physiology Arbeitsphysiologie (e) Physiologie du travail (f)
Osobní nástroje